E-SKIN.LT
Krepšelis

Sąlygos ir taisyklės

PIRKIMO TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie MBINOVATYVIOS DERMATOLOGIJOS CENTRAS“ („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo MB „INOVATYVIOS DERMATOLOGIJOS CENTRAS“ juridinio asmens kodas 302519484, PVM mokėtojo kodas LT 100008546612, registruotos buveinės adresas Ateities g. 31B, Vilnius, korespondencijos adresas Ateities g. 31B-201, LT-06326 Vilnius. Elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.shop.skin.lt

1.3. Pardavėjo (MB „INOVATYVIOS DERMATOLOGIJOS CENTRAS“) banko sąskaitos – AB Šiaulių bankas a./s.: LT057180300026467115AB SEB Bankas a./s.: LT887044060007545114.

1.4. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (pilnametis, kurios veiksnumas nėra ribotas teismo tvarka); nepilnametis 14-18 metų amžiaus, turintis tėvų arba globėjų sutikimą (išskyrus emancipacijos atvejus); juridinis asmuo; visų minėtų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir MB „INOVATYVIOS DERMATOLOGIJOS CENTRAS“ (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių (Pirkėjas ir Pardavėjas kartu) atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.shop.skin.lt

1.6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, jos yra aiškiai suprantamos, jas suprato ir Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

1.7. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo keisti apapildyti Taisykles. Tolimesniems Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams galioja pirkimo metu galiojusios Taisyklės. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo, pirkėjas patvirtina, kad susipažino su pakeitimais ir juos aiškiai supranta bei įsipareigoja jų laikytis.

1.8. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas www.shop.skin.lt el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Toliau“.

 

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.shop.skin.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

2.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.shop.skin.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, kurios nurodytos www.shop.skin.lt, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes, pristatymo paslaugą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes pardavėjo (MB „INOVATYVIOS DERMATOLOGIJOS CENTRAS) fizinėje parduotuvėje (Ateities g. 31B, Vilniuje, Ateities Trio verslo centre, C įėjimas, 2 aukštas.), privalo tai padaryti per Taisyklėse nurodytus terminus.

2.8. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingą pristatymo adresą.

 

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

3.2. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą (Pirkėjo asmeninę informaciją, kuri nurodoma elektroninės parduotuvės registracijos metu).

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo įsigytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politika nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politika nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

4.2. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.

4.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir prekių pristatymo adresą.

4.4. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 9.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti informuodamas el. parduotuvės administraciją el. paštu.

4.5. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti informuodamas el. parduotuvės administraciją el. paštuinfo@eskin.lt.

4.6. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

4.7. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

4.8. Pirkėjas turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys.

 

5. Prekės, prekių kainos, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

5.1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

5.2. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

5.3. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

5.4. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

5.5. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

5.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas. Jei užsakymas neapmokamas per 5 d.d., pardavėjas pasilieka teisę jį atšaukti.

5.7. Sąskaita faktūra siunčiama pirkėjui el. būdu į registracijos metu nurodytą el. pašto adresą.

 

6. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

6.1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

6.1.1. fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;

6.1.2. fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

6.1.3. juridiniai asmenys.

6.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

6.3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

6.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir apmoka užsakymą arba pasirenka apmokėjimo būdą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

6.5. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus kitą mokėjimo būdą - jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalis.

6.6. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

6.7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

6.8. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė išankstinė sąskaita ir Pirkėjui pageidaujant, PVM sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes ar Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis).

6.9. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 9.5 punkte, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

 

7. Pristatymas

7.1. Perkant už mažiau nei €50, pristatymo kaina – €4.

Perkant už daugiau nei €50, pristatymo kaina – €2.

Užsakymai, kurių suma €100 ir daugiau, pristatominemokamai.

7.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti užsakymo sumą, nuo kurios vykdomas nemokamas užsakymo pristatymas.

7.3. Pristatymo kaina Kuršių Nerijoje 30 Eur.

7.4. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 3-5darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už užsakytas prekes ir transportavimo išlaidas, jei jos turi būti priskaičiuotos.

7.5. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame punkte nurodytą terminą, ypač šventiniais laikotarpiais, ar dėl kurjerių paslaugas teikiančios įmonės darbo trukdžių ir nenumatytų aplinkybių.

7.6. Tiksli prekių pristatymo data nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime. Pranešimas siunčiamas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais tikslais naudojame slapukus (ang. cookies). Juos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.